Проєкт

Natolin4Capacity Building

Повна назва проєкту – Розвиток спроможності для інтеграції та реформ: підвищення адміністративної спроможності державної служби України до європейської інтеграції за допомогою комплексної освітньої програми.

Основною метою проєкту є підтримка державних органів України у здійсненні необхідних реформ в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (включно із впровадженням Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі). Навчальна програма, створена Коледжем Європи в Натоліні, орієнтована на формування практичних навичок, що дозволять державним службовцям використовувати їх в процесі реформування та втілювати норми ЄС в українському законодавстві в умовах євроінтеграційних процесів.

Очікується, що протягом строку впровадження проєкту понад 1000 державних службовців завдяки онлайн курсам, очним заняттям та виїзним навчанням отримають можливість стати безпосередньою рушійною силою реформування та євроінтеграційних процесів.

На 50 українських державних службовців чекає унікальна 2-місячна навчальна програма в Польщі, яка включає навчальні заходи як у Польщі та і в країнах-членах ЄС.

Докладні цілі проєкту:

Розбудова рівня знань і розуміння

Підтримка українських посадовців у поглибленні знань, передача компетенцій та досвіду щодо європейських справ, роботи інститутів ЄС, процесів ухвалення рішень, політик та механізмів інтеграції за допомогою комплексної програми онлайн навчання та спеціалізованої навчальної платформи.

Підвищення кваліфікації, професіоналізму та здатності втілювати політики

Підтримка українських посадовців (особливо посадовців центральних державних органів та інших урядових інституцій), відповідальних за процеси європейської інтеграції та окремі процедурні та політичні аспекти імплементації Угоди про Асоціацію та Повної всеохопною зони вільної торгівлі, у застосуванні на практиці теоретичних знань. Форма підтримки – за допомогою практично орієнтованої дистанційної навчальної програми та очних сесій, навчальних візитів, програми стипендій для молодих талановитих представників української державної служби, які пройдуть відбір на навчання за програмою європейських міждисциплінарних студій у Коледжі Європи (Натолін), та спеціалізованого дослідницького проєкту.

Налагодження контактів між людьми, установами та передача найкращих практик

Сприяння налагодженню та подальшому розвитку контактів, обміну найкращими практиками між експертами із ЄС та України з метою підтримки українських інституцій-бенефіціарів Проєкту у розв’язанні проблем, пов’язаних із імплементацією Угоди про Асоціацію (зокрема розділу про Повну та всеохопну зону вільної торгівлі), завдяки створенню групи галузевих експертів-консультантів і постійного контактного пункту Коледжу Європи (Натолін) у Києві.

Заплановано навчальні курси в таких сферах:

 • Цифрова економіка та суспільство (цифрова трансформація);
 • Регіональний розвиток та доступ до фінансових інструментів ЄС;
 • Клімат та навколишнє середовище із особливим фокусом на Європейському зеленому курсі;
 • Інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС;
 • Транспорт, енергетика та транскордонна співпраця;
 • Угода про Асоціацію та Повна і всеохопна зона вільної торгівлі;

Вибіркові курси:

 • Боротьба з корупцією
 • Фінансові інтереси ЄС (включно із механізмами фінансового контролю; боротьбою з шахрайствами і тд), з модулем щодо європейських норм публічних закупівель, принципах та практиці в цій галузі;
 • Інтегроване управління кордонами;
 • ЄС та політика розвитку і співпраці;
 • Лоббінг та законодавчі механізми
 • Координація політики та прийняття рішень в галузі відносин з ЄС;
 • Політичний діалог та комунікація в процесі ухвалення політик;
 • Моніторинг та оцінка;
 • Розширення можливостей громадянського суспільства;
 • Цінності та принципи ЄС та захист прав людини